Ösen Statik Var Generator (ASVG)

Gysga düşündiriş:

Garmoniki gözegçilik,Reaktiw güýç öwezini dolmak, Üç fazaly deňagramsyzlyk gözegçiligi


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň gysgaça mazmuny:

Ösen statik var generatory (ASVG), dinamiki reaktiw güýjüň täze görnüşidiriň täze tehnologiýa programmasynyň wekili bolan kompensasiýa önümireaktiw güýç öwezini dolmak ugry.Fazasyny we amplitudasyny sazlamak bileninwertoryň AC tarapynda çykyş naprýa .eniýesi ýa-da tokdaky tok bilen göni gözegçilik etmekinwertoryň tarapyAmplituda we faza, zerur reaktiw güýji we garmony çalt siňdiriň ýa-da çykaryňic tok, we reaktiw güýji çalt dinamiki sazlamagyň maksadyna düşüniň wegarmoniki öwezini dolmak.Diňe ýüküň reaktiw tokyny yzarlap bolmaýar weöwezini dolmak bilen birlikde garmoniki tok hem yzarlanyp we öwezini dolup biler.Giňeldilen statiki var generatorlary (ASVG)ýokary öndürijilikli, ykjam, çeýe,üpjün etmek üçin modully we tygşytlyderrew we täsirli jogaplarýokary hil meselesi wepes woltly güýç ulgamlary.Olarkuwwatynyň hilini ýokarlandyrmak, giňeltmekenjamlaryň ömri we azalmagyenergiýa ýitgileri ..

Iş ýörelgesi:

Daşarky KT ýük akymyny hakyky wagtda kesgitleýär, içerki DSP ýük akymynyň reaktiw güýjüni we garmoniki mazmunyny hasaplaýar we abstrakt edýär, soňra PWM signalyny içerki IGBT-e iberýär, inwertoryň AC tarapyndaky çykyş naprýa .eniýesiniň fazasyny we amplitudasyny sazlaýar. ýa-da inwertoryň AC tarapyndaky tok fazasyna we amplitudasyna gönüden-göni gözegçilik ediň.zerur reaktiw güýji we garmoniki toky çalt siňdiriň ýa-da çykaryň we reaktiw güýji we garmoniki öwezini dolmagy çalt dinamiki sazlamagyň maksadyna düşüniň.Diňe ýüküň reaktiw tokyny yzarlamak we öwezini dolmak bilen çäklenmän, garmoniki toky hem yzarlap we öwezini dolup bolýar.
未 标题 -2-03
未 标题 -2-04

Tehniki aýratynlyklar:

TYPE 220V seriýa 380V seriýa 500V seriýa 690V seriýa
Nominal naprýa .eniýe AC220V ± 20% AC380V ± 20% AC500V ± 20% AC690V ± 20%
Bahalandyrylan ýygylyk 50Hz ± 5% 50Hz ± 5% 50Hz ± 5% 50Hz ± 5%
toguň öwezini dolmak 25A 25A 、 50A 、 75A 、 100A 、 150A 100A 100A
Tor L / N. Üç fazaly üç simli / üç fazaly dört simli
Parallel sanlar Çäklendirme ýok
Maşynyň netijeliligi ≥97% ≥97% ≥97% ≥97%
Ingygylygy üýtgetmek 32 KHz 16 KHz 12.8 KHz 12.8 KHz
Aýratynlyklary saýlamak Reaktiw güýç bilen iş salyşyň / garmonika we reaktiw güýç bilen iş salyşyň
Reaktiw güýç
öwezini dolmagyň derejesi
> 95% > 95% > 95% > 95%
Garmoniki kompensasiýa aralygy 2-den 50-e çenli garmoniki, bahalandyrylan ýekeje kompensasiýa sazlanyp bilner
Garmoniki kompensasiýa derejesi > 92% > 92% > 92% > 92%
Jogap bermek wagty <10ms <40ms <40ms <40ms
Şowhun ≤60dB ≤60dB ≤65dB ≤65dB
Aragatnaşyk usuly Iki kanal RS485 aragatnaşyk interfeýsi (GPRS / WIFI simsiz aragatnaşygy goldaň)
Gorag funksiýasy Loadük goragyndan, häzirki goragdan ýokary enjam / programma üpjünçiligi, gözenegiň güýjüni goramak / gözenegiň güýjüni goramak, elektrik togunyň goragy, temperaturany goramak, ýygylygy anomaliýany goramak, gysga utgaşmany goramak we ş.m. Loadük goragyndan, häzirki goragdan ýokary enjam / programma üpjünçiligi, gözenegiň güýjüni goramak / gözenegiň elektrik goragy astynda, tok naprýa .eniýesiniň deňagramsyzlygyny goramak, elektrik togunyň goragy, temperaturany goramak, ýygylygy anomaliýany goramak, gysga utgaşma we ş.m.
Gurnama Tagta / diwar oturdyldy Tagta / diwar oturdyldy Rack Rack
Baglanyşyk Yzky ýazgy (rack görnüşi) Yzky ýazgy (rack görnüşi) Yzyna giriş Yzyna giriş
Entryokarky giriş (diwara gurlan) Entryokarky giriş (diwara gurlan)
Gorag derejesi IP20 IP20 IP20 IP20
Belentlik GB 2000m above GB / T3859.2 laýyklykda peseliş tizligi 2000m-den ýokary
Temperatura -20 ~ + 50 ℃ -20 ~ + 50 ℃ -20 ~ + 50 ℃ -20 ~ + 50 ℃
Çyglylyk Monthly 90% minimum ortaça aýlyk iň pes temperatura 25 is üstünde kondensasiýa bolmazdan
Hapalanmak derejesi Level derejesinden aşakda

 

Önümiň daşky görnüşi:

Rack oturdylan görnüş:

11111
微 信 图片 _20220716111143
Model Kompensasiýa
kuwwaty (A)
Ulgam naprýa .eniýesi (V) Ölçegi (D1 * W1 * H1) (mm) Sowadyş tertibi
YIY ASVG-5-0.22-2L-R 5 220 396 * 260 * 160 Mejbury howany sowatmak
YIY ASVG-35-0.4-4L-R (Ykjam) 35 400 515 * 510 * 89 Mejbury howany sowatmak
YIY ASVG-50-0.4-4L-R 50 400 546 * 550 * 190 Mejbury howany sowatmak
YIY ASVG-75-0.4-4L-R 75 400 586 * 550 * 240 Mejbury howany sowatmak
YIY ASVG-100-0.4-4L-R 100 400 586 * 550 * 240 Mejbury howany sowatmak
YIY ASVG-90-0.5-4L-R 90 500 675 * 495 * 275 Mejbury howany sowatmak
YIY ASVG-120-0.69-4L-R 120 690 735 * 539 * 275 Mejbury howany sowatmak

Diwara gurlan görnüşi:

22
22222
Model Kompensasiýa
kuwwaty (A)
Ulgam naprýa .eniýesi (V) Ölçegi (D2 * W2 * H2) (mm) Sowadyş tertibi
YIY ASVG-5-0.22-2L-W 5 220 160 * 260 * 396 Mejbury howany sowatmak
YIY ASVG-35-0.4-4L-W (Ykjam) 35 400 89 * 510 * 515 Mejbury howany sowatmak
YIY ASVG-50-0.4-4L-W 50 400 190 * 513 * 599 Mejbury howany sowatmak
YIY ASVG-75-0.4-4L-W 75 400 240 * 600 * 597 Mejbury howany sowatmak
YIY ASVG-100-0.4-4L-W 100 400 240 * 600 * 597 Mejbury howany sowatmak
YIY ASVG-90-0.5-4L-W 90 500 275 * 495 * 675 Mejbury howany sowatmak
YIY ASVG-120-0.69-4L-W 120 690 275 * 539 * 735 Mejbury howany sowatmak

Gatyň görnüşi:

33
微 信 图片 _20220716132132
Model Kompensasiýa
kuwwaty (A)
Ulgam naprýa .eniýesi (V) Ölçegi (D3 * W3 * H3) (mm) Sowadyş tertibi
YIY ASVG-50-0.4-4L-C 50 400 Kabinet 1 / Ministrler Kabineti 2 Mejbury howany sowatmak
YIY ASVG-100-0.4-4L-C 100 400 Kabinet 1 / Ministrler Kabineti 2 Mejbury howany sowatmak
YIY ASVG-200-0.4-4L-C 200 400 Kabinet 1 / Ministrler Kabineti 2 Mejbury howany sowatmak
YIY ASVG-250-0.4-4L-C 250 400 Kabinet 1 / Ministrler Kabineti 2 Mejbury howany sowatmak
YIY ASVG-300-0.4-4L-C 300 400 Kabinet 1 / Ministrler Kabineti 2 Mejbury howany sowatmak
YIY ASVG-400-0.4-4L-C 400 400 Kabinet 1 / Ministrler Kabineti 2 Mejbury howany sowatmak
YIY ASVG-270-0.5-4L-C 270 500 Ministrler Kabineti 1 Mejbury howany sowatmak
YIY ASVG-360-0.69-4L-C 360 690 Ministrler Kabineti 1  

* Kabinetiň ululygy: 800 * 1000 * 2200mm, 5 moduly ýerleşdirip biler.

* Kabinet 2 ululygy: 800 * 1000 * 1600mm, 3 moduly ýerleşdirip biler.

* Tablisa adaty spesifikasiýa, başga ululyklar gerek bolsa, özleşdirmek üçin bize ýüz tutuň.

 

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň