RV / Motorhome / Trailer üçin CSB seriýaly AC öwrüji / Batareýa zarýad beriji DC12V / 24V 36V / 48V AC 110V / 220V 1000W 2000W

Gysga düşündiriş:

  • Batareýanyň ömrüni köpeltmek üçin üç basgançakly üýtgeýän zarýad naprýa .eniýesi algoritmi.Köp, siňdiriň we ýüzüň
  • Uly zarýad beriş ukyby az zarýad beriş wagty gerek
  • Düzülip bilinýän zarýad toguny dolandyrmak sazlanan batareýanyň batareýalary ygtybarly zarýad bermek we zarýad bermezlikden ybaratdyr
  • Giňiş naprýa .eniýe diapazony
  • ACokary AC-den DC öwrüliş netijeliligi dizaýny (80% -den ýokary)
  • Öndürijiligini we janköýer ömrüni ulaltmak üçin akylly janköýer dolandyryşy
  • Batareýalaryň ömrüni saklamaga kömek etmek üçin batareýanyň temperatura datçigini goşmak bilen

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş
Giriş naprýa .eniýesi CSBXXHXX 184-286Wac doly öndürijilik
90-184Vac häzirki sazlamalaryň 50% -ine awtomatiki usulda degişlidir.
CSBXXLXX 96-145Vac doly öndürijilik
70-96Vac awtomatiki usulda häzirki Settinqs-iň 50% -ine geçýär.
Quygylyk 40Hz - 70Hz
Bahalandyrylan çykyşda nominal giriş akymy <9Aac
Naprýa .eniýäniň takyklygy ± 8Wac
Quygylygy ölçemegiň takyklygy ± 1Hz
Çykyş  
Nominal naprýa .eniýe CSBXXXXX : XX : 10 : 1000W : 20: 2000W X : H / L (lnput naprýa Typeeniýe görnüşi) XX : 12 / 24,36 / 48,12,24,36(48 (Batareýanyň naprýa .eniýe görnüşi)
CSB10X1224 CSB10X3648 CSB20XXX
Çykyş akymy 75A / 37.5A 25A / 18.75A 120A 60A 40A 30A
Bahalandyrylan çykyş akymy El bilen sazlap bolýar
Häzirki takyklyk % 10% bahalandyrylan çykyşdan (siňdiriş çykyş kriteriýalarynyň takyklygy üçin) häzirki çäk kesgitlenen nokadyna çenli aralykdaky maksatly toklar üçin @ 25 ° C doly bahalandyrylan çykyş tokynyň 6% -i.
Düzgünnama 1.5%
Batareýanyň görnüşi saýlandy Dört zarýad naprýa .eniýesini el bilen sazlap bolýar
Parallel netijeler Paralel birikdirilen iki sany AC öwrüji birligi
Netijelilik 80%
Gorag  
Naprýatageeniýeniň aşagynda / aşagynda Naprýatageeniýe naprýa .eniýe naprýa .eniýesiniň çäginde bolsa, enjam howpsuz bolmalydyr. Giriş naprýa .eniýesi adaty iş çäginden çykanda ýapmak ýa-da giriş tok çäkleri ýa-da başga usullar ulanylyp bilner.
Tersine batareýanyň polýarlygyny goramak Ereýän predohraniteller bilen weýran etmeýän ters batareýanyň polýarlygy goragy.Gurluş zyýany saklap bilmez we predohranitel çalşylandan soň ähli talaplara laýyk gelmelidir.
Naprýatageeniýeniň çykyşy Vcharging> Vcharging (maksat) + 1,0Vdc / 1.5Vdc / 2.0Vdc / 2.5Vdc 2 sekuntdan köp bolsa, bölüm ýapylar;naprýa
Temperaturany goramak üçin zarýad beriji Zarýad berijiniň içki temperaturasy NTC bilen ölçeniler.Bu ölçegleriň esasynda, temperatura 105 ° C-den ýokary bolsa, enjam ýapylar.Daşky gurşawyň temperaturasy 95 ° C-e sowanda, bölüm täzeden başlar.
BTS (Batareýanyň temperaturasyny duýmak) Batareýanyň temperatura datçigi zarýad gözegçisine hakyky batareýanyň temperaturasyna baglylykda zarýad naprýa / eniýesini / zarýad tokyny yzygiderli sazlamaga mümkinçilik berýär.Batareýanyň temperaturasy 40 ° C-den ýokary bolsa, enjam zarýad naprýa Floeniýesini Float naprýa toeniýesine çenli azaldar, şeýle hem temperaturanyň iki derejesi ýokarlanmagy bilen Maks zarýad toguny 10% azaldar.Batareýanyň temperaturasy 50 ° C-den ýokary bolsa, enjam ýapylar.
4.4 Daşky gurşaw
Işleýiş temperaturasy Daşky gurşawyň temperaturasy: 25 ° C Işleýän daşky gurşawyň temperatura diapazony: -10 ° C-den 40 ° C (DC-DC böleginiň ýylylyk geçirijisinde, eger temperatura 90 'C-den ýokary bolsa, zarýad beriji tok 50% -e çenli peselýär: eger temperatura 105 C-den ýokary, bölüm ýapylar.)
Otnositel çyglylyk Kondensasiýa bolmazdan 5〜95%
Şowhun Bölümiň talaplary: janköýeriň doly işlemegi bilen 1 m aralykda ölçelýän 50dB (A) -dan aşakda.
Saklamak şertleri Temperatura -20 ° C-den + 80 ° C.
Sowatmak     Akylly janköýer dolandyryşy
.Agdaý Tizlik
Atylylyk çüýşesiniň temperaturasy T < 50 ℃ Öçürmek
50 ℃ ≤T < 60 ℃ 50%
T≥60 ℃ 100%
Zarýad beriji Men <15% Öçürmek
15% ≤ I < 25% 50%
I ≥25% 100%
Howpsuzlyk UL458 , CSA22.2 # 107.1  
4.5Mehaniki
  CSB10XXX CSB20XXX
Ölçegi (D x Wx H) mm 261.4 * 160 * 70 (mm) 307.4 * 180 * 82 (mm)
Bölüm agramy 2.65Kg 4.0Kg
Jemi agram 2.9Kg 4.2Kg
fotobank (7)
fotobank (1)
fotobank (9)
fotobank (12)
fotobank (8)
fotobank (10)
fotobank (2)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň