Biz hakda

“Yiyen Electric Technology Co., Ltd.”, elektron we elektrik tehnologiýalarynyň gözlegine we ösüşine we akylly öndürilmegine bagyşlanan, energiýa üçin zatlaryň interneti üçin esasy elektrik enjamlaryny we ulgam çözgütlerini üpjün edýän ýokary tehnologiýaly kärhana.Häzirki wagtda “Yiyen” kompaniýasy “Yiyen Electric Technology Co., Ltd.”, “Şençzhenen Yiyen Electric Technology Co., Ltd.” we “Lishui Yiyen Electric Technology Co., Ltd.” ýaly Holding kompaniýalaryna eýelik edýär, esasan Inverter (INV), LiFePO4 Batareýa Pack . ), Kuwwatyň hilini dogry enjam (SPC) we beýleki seriýaly önümler.

Yiyen, “hil bilen ösüş we tehnologiýa bilen ösüş gözlemek” telekeçilik pelsepesini goldaýar.
Hil dolandyryşy “Yiyen” -iň ösüşiniň esasyny düzýär. Biz berk hil dolandyryş ulgamyny gurup önümiň hiline gözegçilik edýäris we ISO9001 halkara hil ulgamy we howpsuzlyk dolandyryş ulgamy ýaly halkara standartlaşdyrylan dolandyryş ulgamlaryndan sertifikat aldyk.Esasy önümler CE, TUV, MSDS, UN38.3 we ş.m. şahadatnamalaryny aldy.

Tehnologiki innowasiýa Yiýeniň ösüşiniň özenidir.Yiyen iki gözleg we enjam topary bilen enjamlaşdyryldy (degişlilikde Şençzhenen we Nanjingde) we Tsinghua uniwersiteti we Hohai uniwersiteti bilen gözleg hyzmatdaşlygy bar.Yiyen 60-dan gowrak önüm patentini aldy.Diňe önümleriň öňe gitmegini we täzelenmegini kepillendirmek bilen çäklenmän, müşderilerden elektrik önümleriniň ygtybarlylygy, akyl we daşky gurşawy goramak baradaky bazaryň islegini kanagatlandyrmak üçin has bäsdeşlikli önümleri hem çykaryp biler.

Yiýeniň önümleri bilim ulgamy, telekommunikasiýa, elektrik ulgamy, ulag, döwlet edarasy, bank howpsuzlygy, ylmy gözleg, lukmançylyk edarasy, harby we iri senagat we magdan kärhanalary ýaly möhüm ugurlarda giňden ulanyldy.Şol bir wagtyň özünde, YIY markasy Madrid söwda belligi arkaly 60-dan gowrak ýurtda üstünlikli hasaba alyndy.Indi, “Yiyen” müşderileri we ulanyjylary, YIY-nyň globallaşmagy üçin berk binýat döreden dünýäniň 100-den gowrak ýurduny we sebitini öz içine aldy.

“Yiyen Electric Technology Co., Ltd.” ulanyjylara ýürekden hyzmat eder we jemgyýete çyn ýürekden peýda getirer, “Yiýen” brendini üns bilen ösdürer, “Yiyen” medeniýetini döreder we energiýa we ekologiýany has sazlaşykly eder.

“Yiyuan Electric Co., Ltd” 2008-nji ýylda esaslandyryldy

Wenzhou Yiyuan Imp & Exp Co., Ltd 2009-njy ýylda esaslandyryldy

“Şençzhenen Yiyuan Technology Co., Ltd” 2011-nji ýylda esaslandyryldy

“YueQing YiYuan Electric Technology Co., Ltd” 2014-nji ýylda esaslandyryldy

Özara artykmaçlyklary artdyrmak üçin ähli müşderilere, jemgyýetlere we hyzmatdaşlara hyzmat etmek üçin özümizi bagyşlarys.Hormatly kompaniýaňyz bilen uzak möhletli iş açmaga taýýardyrys.

Bellenen ýyl

㎡ Zawod meýdany

Müňlerçe paýtagt

Işgärleriň sany

Bazar

ýiýen

Ualyllyk satuw

2008-nji ýyl
%
2010-njy ýyl
%
2012-nji ýyl
%
2014-nji ýyl
%
2016-njy ýyl
%
2017-nji ýyl
%

Çelgiler

Kompaniýamyzyň gysgaça taryhy

ico
 
AVR zawody täze önümçilik bazasyna geçirildi
 
Januaryanwar, 2017
Dekabr, 2016
Yiyen Grandtotal 33 tehnologiýa patentini alyň
 
 
 
Şençzhenen Yiýuan 2-nji önümçilik bazasyny giňeldýär
 
Awgust, 2015
Iýun, 2013
Durnuklaýjylaryň umumy satuwy 1 million birlige ýetýär
 
 
 
Şençzhenen Yiyuan Technology Co., LTD döredildi
 
Maý, 2012
Noýabr, 2011
Şençzheneniň gözleg we barlag merkezi döredildi
 
 
 
Zhongye Punching Co., LTD
 
Mart, 2009
Sentýabr, 2008
YiY esaslandyryldy